Založ si blog

Sú Maďari niečo viac, ako my Slováci?

Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť a dejiny Slovákov iba potvrdzujú, že vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8 000 rokmi, teda v mladšej dobe kamennej – v neolite.

Slovákom genetici v máji 2010 jednoznačne potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity.

Mnohí, aj súčasní maďarskí historici a politici ešte stále tvrdia, že slovenský element sa usadil v oblasti severokarpatského oblúku a niektorých pridunajských nížin až v neskorom stredoveku, a to hlavne priesakom valaskej kolonizácie. Súčasne jedným dychom vyhlasujú, že po Hunoch a Avaroch, ktorí prišli do strednej Európy v 4. resp. 6. storočí, do oblasti Dunajskej kotliny prišli Maďari v poslednom desaťročí 9. storočia a sú tu dodnes. Napr. bývalý maďarský prezident Arpád Gôncz v čase svojej oficiálnej návštevy v roku 1995 počas prednášky v Oxforde „pobavil“ prítomné politické a vedecké publikum, keď vyhlásil, že „po Avaroch prišli Maďari, ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline (Dunajskej kotline) a sú tu dodnes.“ Tieto pseudovedecké a faktami nepodložené názory totálne vyvrátili výsledky modernej génovej analýzy.

Začalo to v roku 1991, keď renomovaný genetik profesor Stanfordskej univerzity (USA) L. L. Cavalli Sforza uverejnil výsledky veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska.

Výsledky dosiahnuté v tejto štúdii prof. Cavalli-Sforza zhodnotil nasledovne: „Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet“ (Scientic American, november 1991).

Tieto výsledky boli šokujúce.

Niekoľko renomovaných laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom.

Záver týchto štúdií potvrdil nálezy prof. Cavalliho-Sforzu: „len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov“.

V pomerne krátkom čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých krajinách. Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5 % súčasnej maďarskej populácie.

Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovanská. Aj podľa maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény. Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že „Maďari v súčasnom Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec Maďarmi.“

Nelenili a nelenia ani slovenskí genetici.

V prvej dekáde 21. storočia doc. V. Ferák preskúmal historický genofond Slovákov a dospel k viac ako pozoruhodným výsledkom. Dokázal, že viac ako 80% Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už asi 6 000 rokov pred Kristom, teda v mladšej dobe kamennej. To ale znamená, že boli sme (naši predkovia) v oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8 000 rokmi  a táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov etnickej autenticity.

Maďarskí historici, politici, jazykovedci a ďalší vzdelanci už po stáročia vedia, že „Maďari sú od nepamäti najpremiešanejším národom v Európe a možno i na svete.“ Napr. Armín Vambéry už koncom 19. storočia napísal, že „Maďari sú tým najpremiešanejším národom v Európe.“

Podľa nemecko – maďarského historika Thomasa von Bogyaya  „antropologický a archeologický materiál dosvedčujú, že maďarské národné indivíduum vzniklo v taviacom kotle juhoruských stepí.“ Z juhoruských stepí pochádza aj tzv. rodný list maďarstva. Ide o prvý písomný záznam, v ktorom je podľa maďarských (aj iných) historikov nespochybniteľné zmienka o Ugoroch. Je to byzantská správa z roku 839 a v nej sú Ugori (Maďari) uvedení pod menom Onoguri (grécky Ongroi). Preto mnohí historici doporučujú, aby až rok 839 bol považovaný za vstup Ugorov (Maďarov) do histórie.

Ešte väčší kultúrny a civilizačný vplyv na Ugorov mali staroturecké kmene. Niekedy v prvej polovici 6. storočia po Kr. došlo v oblasti dolného Donu k stretu turkických Onogurov a Ugorov. Onoguri si podmanili celé ugorstvo (maďarstvo) (Onogurok uralmuk alá hajtották az egész magyarságot) a v 7. storočí Ugori spolu s Onogurmi sa stali poddanými Chazarskeho chanátu (tiež Turci). Z chazarskej nadvlády sa Ugori vymanili až v roku 830.

Tristoročný život Ugorov pod nadvládou turkických etník mal na predkov Maďarov všestranný a mimoriadne veľký civilizačný vplyv. Dá sa povedať, že turecké etniká výrazne scivilizovali Ugorov takmer vo všetkých základných oblastiach života. Ugori sa od Turkov naučili základom poľnohospodárstva, záhradníctva a mnohých remesiel. Prevzali od Turkov organizáciu politického zriadenia, organizáciu vojenských jednotiek a bojovú taktiku. Taktiež prevzali niektoré spôsoby tureckého odievania sa a používanie kovových strmeňov. Pod vplyvom Turkov sa stali právne a náboženské zvyklosti predkov Maďarov dômyselnejšie. Ugorčina (staromaďarčina) sa obohatila o viac ako o 300 pratureckých slov. V tom čase bola slovná zásoba Ugorov chudobná – nie viac ako 1 000 slov, to znamená, že vďaka prevzatiu 300 pratureckých slov, chudobná slovná zásoba Ugorov vzrástla o 30%.

Mnohí historici pripúšťajú, že ani Arpádovci, neskoršie kniežatá a králi Uhorska, neboli etnickí Ugori, ale etnickí Turci.

Hlbokú, nezmazateľnú stopu do staromaďarského etnika vtlačili turkickí Onoguri. Turkickí Onoguri boli stepné kočujúce etnikom, ktoré si v 6.a 7. storočí „podmanil celé maďarstvo“.

Byzantskí kronikári a historici pravdepodobne aj Ugorov (starých Maďarov) považovali za Turkov, a tak v byzantských, orientálnych a európskych starých prameňoch sú Ugori najčastejšie pomenovaní ako Turci alebo Onoguri. V Európe sa pre starých Maďarov vžilo pomenovanie Onoguri, po grécky Ongroi. Z gréckeho Ongroi postupne vznikali rôzne deriváty: latinský derivát Hungarus, Hungari, Hungaria.

Teda súčasní renomovaní maďarskí historici priznávajú, že ugorstvo (maďarstvo) najmä vďaka Slovanom sa v pomerne krátkom čase stalo európskym národom.

Je nespochybniteľným faktom, že v 9. – 11 .storočí (a mnoho storočí predtým) Slovania usídlení v tom čase na území Dunajskej kotliny ako roľníci, remeselníci a obchodníci boli na neporovnateľne vyššom stupni kultúrneho vývoja ako kočovní ugorskí (staromaďarskí) príšelci.

Sloveni (predkovia Slovákov) mali v tom čase za sebou už niekoľko storočí vlastnej politickej a vojenskej organizácie, mali vlastnú cirkevnú organizáciu s vlastným liturgickým jazykom a mali bohatú zásobu slov hovoreného i literárneho jazyka (7 000 – 8 000 slov). Starí Maďari mali v tom čase celkovú slovnú zásobu podstatne chudobnejšiu (len asi 1 000 – 1 300 slov), a ako kočovníci o nejakej politickej organizácii alebo literatúre ani nesnívali.

Tieto skutočnosti veľmi dobre poznajú súčasní renomovaní maďarskí historici. Napriek tomu mnohí maďarskí historici a vzdelanci ešte aj v súčasnosti cielene produkujú mýty a legendy, z ktorých potom vyvodzujú nároky na maďarské vládnutie v Dunajskej kotline a na obnovenie niekdajšieho žalára národov – Uhorska, ktoré oni nazývajú tzv. tisícročným Maďarskom.

Toponýmia celého územia Dunajskej kotliny je husto posiata názvami dedín, osád, miest, potokov, riek, jazier, pohorí, hôr, kopcov atď. z ktorých veľká väčšina po rekonštrukcii z maďarského tvaru má slovanský a najmä staroslovenský ráz. To nespochybniteľné svedčí o slovansko /slovenskom osídlení Dunajskej kotliny už stáročia pred príchodom ugorských (staromaďarských) kmeňov.

Čo sa deje s blogoviskom Pravda?

15.10.2023

Takmer týždeň sa snažím prihlásiť na môj blog realista1 a vyzerá to tak, že systém je preťažený a prihlásiť sa nie je možné, a keď sa mi konečne podarilo prihlásiť, tak bohužiaľ nie na môj nový blog, ale na starý blog filozof52. PS Pokúšal som sa napísať správu administrátorovi, že aký mám problém, ale systém ma upozornil, že moja správa administrátorovi [...]

Exminister Naď, veľké zemetrasenie na východe by bolo, ak by voľby vyhrali Vaši modrí idioti!

10.10.2023

Na úkor včerajšieho zemetrasenia na Východnom Slovensku si nemiestne zažartoval exminister Naď! K jeho žartu mu ľudia odkázali stručne a jasne: Je to úbohé a trápne. Viac sa o tom dozviete z tohto zdroja Exminister-Nad-prestrelil–Nemiestne-zarty-o-zemetraseni-na-vychode Pán Naď, ste úbožiak, ktorý sa nedokáže zmieriť s tým, že jeho polit. strana nevyhrala [...]

Ruská armáda je garantom stability, tvrdí Putin

23.02.2023

Zajtra bude 1. výročie Putinovej vojny na Ukrajine. Nechcel by som sa zajtra nachádzať na Ukrajine (na ktoromkoľvek mieste), obzvlášť nie v Kyjeve. Dnes ruský prezident označil ruskú armádu za garanta národnej bezpečnosti a prisľúbil zvýšenie vojenskej výroby. (TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP). „Moderná a účinná armáda sú zárukou bezpečnosti a [...]

usa, amerika, európa, eú, európska únia, spojené štáty americké, amerika, zástava, zástavy

EÚ by mala začať kampaň k prezidentským voľbám v USA, požaduje Poľsko. Rusko ju už ovplyvňuje

21.07.2024 12:49

Varšava poukazuje na to, že sa voľby v USA snaží ovplyvniť Rusko šírením dezinformácií, ktoré môžu uškodiť vzťahom medzi USA, Európskou úniou a Ukrajinou.

Virus Outbreak Venezuela

Maduro stupňuje rétoriku pred voľbami: Ak nevyhrám bude vojna, hovorí o krvavom kúpeli

21.07.2024 11:47

Podľa prieskumov však súčasný prezident výrazne zaostáva za kandidátom opozície.

172529

Ruské stíhačky vraj odvrátili americké bombardéry od svojich hraníc

21.07.2024 10:56, aktualizované: 11:28

Lietadlá sa stretli nad Barentsovým morom, tvrdí Moskva.

čínski záchranári, čína, potopy, rieka, zrútený most, Šen-si,

Prudké lejaky a devastačné záplavy si v Číne vyžiadali už najmenej 20 mŕtvych

21.07.2024 10:22

Husté lejaky sužujú rozsiahle oblasti severnej a strednej Číny už niekoľko dní.

filozof52

Píšem o tom, čo prináša život...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 251
Celková čítanosť: 254122x
Priemerná čítanosť článkov: 1012x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy